ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI
Thông tin cá nhân
Địa chỉ e-mail (Tên truy cập) *
Mật khẩu *  [6-20 ký tự]
Nhập lại mật khẩu *
Giới tính
Họ và tên *
Địa chỉ
Số điện thoại
Thông tin liên lạc khác
Yahoo Messenger
Skype
Thông tin công ty hoặc tổ chức
Tên công ty / tổ chức :
Địa chỉ :
Email :
Điện thoai :
Người đại diện :
Mã bảo bật  
Nhập mã bảo mật (*)  
Quy định chung
- Không đăng tin hay bình luận các vấn đề chính trị tôn giáo
- Không đăng tin hay trao đổi thông tin liên quan đến chính sách của Đảng và nhà nước
- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật cửa Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục.
- Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, Không xúc phạm cá nhân hay các tổ chức khác.
- Ban Quản trị có quyền sửa, xoá bất kì bài hay tài khoản nào vi phạm các điều khỏan trên.
 
Ðể bảo vệ các thành viên, Thông tin về người sử dụng được bảo mật. Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm, Ban Quản trị sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành động cửa mình trước Pháp luật.

Ðể ngăn chặn các ý đồ lợi dụng, chúng tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng người sử dụng hỗ trợ tích cực cho Ban Quanr trị trong việc thông báo về các bài viết không phù hợp

 
 
    
Bạn đã có mật khẩu, bấm vào đây để đăng nhập hệ thống