TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển hạ tầng cần tuyển dụng kỹ sư PCCC - số lượng: 02 người - Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2016.
Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà cần tuyển Kỹ sư Xây dựng - Số lượng: 02 người - Hạn nộp hồ sơ: ngày 30/3/2016.
Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà cần tuyển Kỹ sư kinh tế xây dựng - Số lượng: 02 người - Hạn nộp hồ sơ: ngày 25/4/2015.
Tuyển Kiến Trúc Sư (07/8/2013)
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà cần tuyển Kiến Trúc Sư - Số lượng: 01 người - Hạn nộp hồ sơ: ngày 20/8/2013.