Posts by Tuyet Tuyet

Hướng dẫn điền thông tin và Mẫu Đơn xin cấp GCN đối với các Căn hộ tòa T1 và T2 Thăng Long Victory

Công ty Phúc Hà gửi hướng dẫn điền thông tin bộ Đơn xin cấp GCN và Mẫu đơn đính kèm, cụ thể như sau:

STTTên tài liệuMẫu đơn/Tờ khaiHướng dẫn
1Đơn đăng ký cấp GCN1.-TK-Don-04a-TT-241.-TK-Don-04a-TT-24-huong-dan
2Tờ Khai lệ phí trước bạ nhà, đất2. TK 01-LPTB tờ khai lệ phí trước bạ năm 2023 (với nhà, đất)2.-TK-01-LPTB-to-khai-le-phi-truoc-ba-nam-2023-voi-nha-dat-huong-dan
3Tờ Khai Thuế sử dụng Đất phi nông nghiệp3.-TK-04-TK-SDDPNN3. TK 04-TK-SDDPNN – hướng dẫn

Lưu ý: Trong các mẫu Đơn/ Tờ khai phần bôi vàng là phần cần phải điền thông tin. Quý Khách đọc file hướng dẫn để điền thông tin được chính xác.

Read more