Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, các đơn vị thành viên của PHÚC HÀ còn là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý các dự án sau đầu tư.