Phúc Hà là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng, sản xuất và kinh doanh-dịch vụ. Những năm gần đây, Tập đoàn đã chuyển mạnh sang đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.