Công ty Phúc Hà gửi hướng dẫn điền thông tin bộ Đơn xin cấp GCN và Mẫu đơn đính kèm, cụ thể như sau:

STTTên tài liệuMẫu đơn/Tờ khaiHướng dẫn
1Đơn đăng ký cấp GCN1.-TK-Don-04a-TT-241.-TK-Don-04a-TT-24-huong-dan
2Tờ Khai lệ phí trước bạ nhà, đất2. TK 01-LPTB tờ khai lệ phí trước bạ năm 2023 (với nhà, đất)2.-TK-01-LPTB-to-khai-le-phi-truoc-ba-nam-2023-voi-nha-dat-huong-dan
3Tờ Khai Thuế sử dụng Đất phi nông nghiệp3.-TK-04-TK-SDDPNN3. TK 04-TK-SDDPNN – hướng dẫn

Lưu ý: Trong các mẫu Đơn/ Tờ khai phần bôi vàng là phần cần phải điền thông tin. Quý Khách đọc file hướng dẫn để điền thông tin được chính xác.