Phúc Hà có kinh nghiệm nhiều năm cùng tiềm lực mạnh về tài chính, đã và đang liên tục đầu tư và hoàn thiện các dự án bất động sản có quy mô lớn, trải dài trên khắp các tỉnh thành